Особисті компетенції, які ми цінимо

Ми розуміємо, що успіх ГК «ФОКСТРОТ» безпосередньо залежить від професіоналізму, особистих і ділових компетенцій працівників. Таким чином, ретельний процес підбору персоналу, системне підвищення кваліфікації та розвиток персоналу компанії є невід'ємними факторами успіху нашої компанії! Які ж особисті якості та компетенції допомагають нашому персоналу рости і розвиватися, досягати поставлених робочих цілей?

Згідно з нашими Цінностями, кожен працівник компанії заохочує і розвиває в собі, так само як і в інших людях, такі особисті компетенції:

Лояльність

Я приймаю корпоративні методи і процедури, слідую правилам компанії. Я приймаю рішення відповідно з пріоритетами і цілями компанії.

Здатність до навчання і мотивація на розвиток

Я відкритий (а) до нових знань і змін у своїй діяльності, прагну до швидкого засвоєння нової інформації, здатний (а) відмовлятися від непродуктивних стереотипів. Я розумію свої зони розвитку і при необхідності звертаюсь за додатковими ресурсами для цього. При виконанні робочого завдання я встановлюю високі стандарти для власних досягнень і намагаюся їх досягти, привношу власні методи роботи.

Самостійність і відповідальність за результат


Я беру на себе відповідальність за свою діяльність, встановлюю ясні цілі і перспективи. Я відстежую прогрес у досягненні цілей, забезпечую зворотній зв'язок і швидко реагую на проблеми, пов'язані з якістю виконання завдань.

Аналіз і оцінка проблем

Я якісно підходжу до збору інформації для аналізу проблеми, структурую і систематизую складові частини проблеми, визначаю часові взаємозв'язки та послідовності, причинно-наслідкові зв'язки; я визначаю можливі наслідки проблеми і повідомляю про це.

Прийняття рішень і Ініціативність

Я проявляю ініціативу і несу відповідальність за складні рішення в ситуації невизначених обставин. Я прагну зробити більше, ніж потрібно в роботі, не чекаючи зовнішніх вказівок і прохань; мої дії спрямовані на поліпшення результатів роботи, уникнення проблем, пошук або створення нових можливостей.

Командна робота і співпраця


Я прагну до співпраці, для того, щоб бути частиною єдиної команди, а не окремо. Я завжди пропоную допомогу, інформацію та іншу підтримку іншим членам команди, щоб встановити і підтримувати з ними відносини.

Організація і планування


Я вмію правильно організувати і запланувати захід / діяльність / ресурси, вмію визначати і контролювати терміни та результати. Я орієнтуюся на максимально ефективний результат роботи з мінімальними затратами часу і коштів.

Лідерство


Я, менеджер середньої/вищої ланки, вмію розробляти і доносити до інших цілі компанії, організовувати роботу команди, мотивувати на досягнення цілей компанії. Я ефективно формую відносини співпраці з підлеглими, зовнішніми і внутрішніми клієнтами, розвиваю і підтримую партнерські відносини для досягнення поставлених цілей.

ГКФрозвиває бренди